South Africa: 2006 KwaZulu-Natal District Councils - by political party

Updated September 2006

Amajuba DC25 [North Umzimyathi]
iLembe DC29
Ugu DC21
uMgungundlovu DC22 [Indlovu DC]
Umkhanyakude DC27 [North Uthungulu]
Umzinyathi DC24 [(South) Umzinyathi DC]
Uthukela DC23
Uthungulu DC28 [(South) Uthungulu DC]
Zululand DC26 [Zululand DC]